Claritine® Alergija tablete s 24-satnim djelovanjem

Claritine® Alergija tablete s 24-satnim djelovanjem

Jedna jedina tableta na dan ublažava simptome alergije tijekom cijelog dana. Lijek ne izaziva pospanost*.

*Ako se uzima sukladno uputi o lijeku